Toezicht en Regulering

 1. De rol van de Energiekamer
 2. Eisen aan energieleveranciers
 3. EnergieNed en de gedragscode voor energieleveranciers
 4. Geschillen tussen consumenten en energieleveranciers
 5. Het Contract Controle Protocol voor de energie markt
 6. Wederverkopers van energiecontracten

De rol van de Energiekamer

De Energiekamer verstrekt vergunningen uit naar energieleveranciers, nadat er gecontroleerd is of een leverancier aan bepaalde eisen voldoet. Een leverancier heeft  twee afzonderlijke vergunningen nodig zijn om beide (gas en elektriciteit) te mogen leveren.

Door leveringsvergunningen te verstrekken zorgt de overheid ervoor dat er uitsluitend betrouwbare leveranciers op de energiemarkt actief zijn en dat de kans dat deze  failliet gaan wordt verkleind.

De Energiekamer is een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Energiekamer spreekt energiebedrijven aan als blijkt dat zij op hun beurt gemaakte afspraken niet nakomen of indien blijkt dat zij hun beleid in de praktijk niet goed toepassen. De Energiekamer werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De bij de NMa⁄Energiekamer geregistreerde vergunninghouders voor levering van elektriciteit:

 • Anode B.V.
 • Atoomstroom B.V.
 • Centrica Energy Netherlands BV
 • DGB Energie B.V.
 • DELTA Comfort B.V.
 • Dong Energy Sales B.V.
 • Electrabel Nederland Retail B.V.
 • Electrabel Nederland Sales B.V.
 • Electrabel UnitedConsumers Energie B.V.
 • Eneco Business B.V.
 • Eneco Retail B.V.
 • Energie Data Maatschappij B.V.
 • Energie:direct B.V.
 • EnerService Maastricht B.V.
 • E.ON Benelux Levering B.V.
 • Essent Energie Verkoop Nederland B.V.
 • Essent Retail Energie B.V.
 • Groene Energie Administratie B.V.
 • HVC Energie B.V.
 • MAIN Energie B.V.
 • MKB Energie B.V.
 • Nederlandse Energie Maatschappij B.V.
 • N.V. Nuon Energie
 • OXXIO Nederland B.V.
 • Qwint B.V.
 • RWE Energy Nederland N.V.
 • Scholt Energy Control BV
 • Trianel Energie B.V.
 • Twence B.V.
 • Westland Energie Services B.V.

De bij de NMa⁄Energiekamer geregistreerde vergunninghouders voor levering van aardgas:

 • Anode B.V.
 • Atoomstroom B.V.
 • Centrica Energy Netherlands BV
 • DGB Energie B.V.
 • DELTA Comfort B.V.
 • Dong Energy Sales B.V.
 • Electrabel Nederland Retail B.V.
 • Electrabel Nederland Sales B.V.
 • Electrabel UnitedConsumers Energie B.V.
 • Eneco Retail B.V.
 • Eneco Business B.V.
 • Energie:direct B.V.
 • EnerService Maastricht B.V.
 • E.ON Benelux Levering B.V.
 • Essent Energie Verkoop Nederland B.V.
 • Essent Retail Energie B.V.
 • GDF SUEZ Gas Supply & Sales The Netherlands B.V.
 • Groene Energie Administratie B.V.
 • MAIN Energie B.V.
 • MKB Energie B.V.
 • Nederlandse Energie Maatschappij B.V.
 • N.V. Nuon Energie
 • N.V. Nuon Business
 • OXXIO Nederland B.V.
 • RWE Energy Nederland N.V.
 • Westland Energie Services B.V.

Eisen aan energieleveranciers

Energieleverancier leveren door heel nederland. Energieleveranciers moeten een betrouwbare service bieden, gunstige tarieven aanbieden, goede administratie, energieleverancier is niet failliet, energieleverancier heeft geen uitstel van betaling aangevraagd, duidelijke offertes en overeenkomsten, goed bereikbaar en zorg te dragen aan de voorwaarden van levering van energie. Dit moet aangetoond worden aan de NMa dat de energieleverancier daarover beschikt.

De scorekaarten geven de consument inzicht in de tijdigheid waarmee zowel energieleveranciers als netbeheerders rekeningen versturen. De Energiekamer stelt dat 98 procent van de rekeningen binnen twee maanden na een verhuizing of switch moet zijn verstuurd.

Nma onderzoekt regelmatig de kwaliteit van klachtafhandeling van verschillende energieleverancier. Dit in belang voor de consument.

EnergieNed en de gedragscode voor energieleveranciers

Vanaf 1 september 2006 is de Gedragscode van EnergieNed voor energieleveranciers van kracht. Energieleveranciers hebben hierin afspraken gemaakt over het werven en het behouden van klanten; ze verplichten zich in te zetten om consumenten goed voor te lichten, op een eerlijke en goede manier te werven en overstappen zo goed mogelijk af te handelen en ook om wildgroei van agressieve verkooptechnieken tegen te gaan. Deze afspraken worden nauwlettend gevolgd door de NMa.

Geschillen tussen consumenten en energieleveranciers

Voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en energieleveranciers bestaat de Geschillencommissie Energie en Water (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) telefonisch te bereiken via 070 31 05 310. Bent u niet tevreden over de manier waarop energiebedrijven nieuwe klanten werven, dan kunt u contact opnemen met de Consuwijzer: 088 07 07 070 of de Reclame Code commissie.

Het Contract Controle Protocol voor de energie markt

Energieaanbieders zijn verplicht u duidelijk te informeren over het contract  (aanbod, de prijs, de betalingswijze en de geldigheidsduur van het aanbod). Veel energieaanbieders zorgen voor de overgang aan het eind van de huidige contractperiode. Om dit mogelijk te maken, machtigt u de nieuwe leverancier om uw contractgegevens op te vragen in het landelijke registratiesysteem voor energiecontracten, het CCP (Contract Controle Protocol), om contractbreuk te voorkomen. De meeste energiebedrijven zijn hierbij aangesloten. Als u de huidige energieaanbieder niet deelneemt aan CCP, dan moet u zelf uw huidige contract opzeggen. Nadat de overgang is geregeld, ontvangt u van de nieuwe leverancier een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Wederverkopers van energiecontracten

Leveranciers kunnen andere bedrijven of organisaties inschakelen voor het verkopen van hun energie. De vergunninghoudende leverancier blijft echter altijd verantwoordelijk. Leveringscontracten mogen daarom alleen op naam van een vergunninghouder worden afgesloten met een kleinverbruiker. 123energievergelijk vergelijkt geen wederverkopers omdat er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden om klanten aan te melden. Bij energieleveranciers kan 123energievergelijk dit wel, daar is de samenwerking dan ook op ingericht.